Information for Education Fair

2020年臺灣線上高等教育展(越南)

  • 因受 COVID-19 疫情等因素之影響,駐越南臺北經濟文化代表處教育組原訂今年 3 月底舉辦之臺灣高等教育展,延後日期並改採線上(Online)方式舉辦。
  • 本次 2020年越南線上臺灣高等教育展謹訂於2020年 10 月 31日(禮拜六),採視訊方式(THEF App)辦理,以推廣臺灣高等教育,擴大招募越南優秀學子來臺就學。
  • 由於本次教育展時程縮減為一天,因受各大學介紹時間限制,參展校數有限(45-48所)。
 
2020 Taiwan Online Higher Education Fair will be held on October 31, 2020 (Saturday), 9:30am-5:30pm, via THEF App and broadcasted by Youtube, Facebook, and Instagram.
Ngày hội Giáo dục Đại học Đài Loan 2020 sẽ được tổ chức trực tuyến vào ngày 31 tháng 10 năm 2020 (Thứ Bảy), từ 9:30 sáng đến 5:30 chiều qua ứng dụng THEF App và được phát sóng trên các kênh Youtube, Facebook và Instagram.
 
At least 45-48 Universities from Taiwan will join the event.
Có trên 45-48 trường đại học Đài Loan sẽ tham gia sự kiện này.